Professionele begeleiding thuis

Sude Zorg begeleidt gezinnen, volwassenen en kinderen met een migratieachtergrond en complexe problemen in hun dagelijks functioneren. Meestal
zijn die problemen het gevolg van een beperkte zelfredzaamheid en/of somatische, verstandelijke – of psychische beperkingen. Wij bieden cliënten maatwerkondersteuning thuis op alle leefgebieden.

“Sude Zorg helpt cliënten de problemen op te lossen en hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten”

Stapsgewijs zorgdoelen bereiken

Onze aanpak is doelgericht en vraaggericht. Zorgdoelen vertalen wij naar concrete acties waar de cliënt achter staat. Daarbij gaan we uit van de kracht van de cliënt, met inachtneming van zijn beperkingen. Wij hebben aandacht voor zijn directe omgeving en (culturele) normen en waarden. Zo krijgt de cliënt het vertrouwen en de motivatie om aan de gestelde doelen in het zorgplan te werken.

Deskundig team met professionals

Al onze medewerkers zijn goed opgeleide professionals die adequaat kunnen omgaan met multiproblematiek en culturele diversiteit. De meesten hebben zelf een migratieachtergrond en spreken naast Nederlands ook Turks, (klassiek) Arabisch, Berbers of een andere taal.

Elke cliënt krijgt een vaste begeleider toegewezen die precies weet wat nodig is om de gestelde doelen te bereiken. De zorg wordt op een persoonlijke, respectvolle en effectieve wijze verleend.

“Goede zorg is geen kant-en-klaar product, maar maatwerk en mensenwerk geleverd door professionals”

Samen zijn we sterk

Onze medewerkers staan er niet alleen voor. Wij ondersteunen hen op diverse manieren, onder andere door middel van intervisiebijeenkomsten en casuïstiekoverleg met collega’s. Sude Zorg organiseert de zorg zo efficiënt mogelijk. Wij werken nauw samen met lokale wijkteams, huisartsen, scholen en andere bij de jeugdzorg of Wmo-zorg betrokken organisaties en instellingen.