Cliënten Raad

Sudezorg beschikt over een cliëntenraad. De cliëntenraad luistert naar de ouders en naar de cliënten van Sudezorg. Wij proberen de informatie die we krijgen, te vertalen naar doelgerichte vragen en voorstellen richting de directie. Daarnaast vraagt de directie de cliëntenraad om advies over diverse inhoudelijke zaken.

Als u contact wilt opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad, u hebt belangstelling om in de cliëntenraad zitting te nemen of u wilt een vergadering van de cliëntenraad bijwonen, dan kunt u ons dat laten weten door te mailen naar info@sudezorg.nl.