Opvoedondersteuning thuis

Veel ouders hebben vragen over de opvoeding van hun kind. Of zij hebben behoefte aan extra ondersteuning en adviezen bij de opvoeding. Met opvoedondersteuning brengen we de draaglast en draagkracht van gezinnen in balans.

Sude Zorg geeft opvoedondersteuning bij:

  • Kinderen met een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen of een beperking
  • Kinderen met gescheiden ouders
  • Ouder(s) met een licht verstandelijke beperking
  • Ouder(s) met psychische problemen
  • Ouders met een verstoorde gehechtheidsrelatie.