Wat te doen bij een klacht?

Klachten of aanmerkingen van (ouders/wettelijk vertegenwoordigers van) cliënten worden op prijs gesteld. Daarmee wordt de aandacht aan de kwaliteit van de zorgverlening en de cliënttevredenheid besteed. Indien de cliënt geen gesprek met een directe medewerker wenst, kan de cliënt zich wenden tot de zorgmanager/directie. Deze zal in overleg met de cliënt tot een oplossing proberen te komen. Indien u liever rechtstreeks een klacht wilt indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van Sude Zorg kunt u terecht bij Stichting Zorggeschil, Quasir.