Intensieve gezinsbegeleiding thuis bij multiproblematiek

Bij intensieve gezinsbegeleiding gaat het vaak om een gezin met meerdere problemen. Bijvoorbeeld een gezin met financiële problemen en een kind met gedragsproblemen. Zowel het kind als de ouder(s) hebben problemen waarvoor hulp nodig is binnen het drang- of dwangkader.

Twee vaste begeleiders van Sude Zorg komen bij het gezin thuis, één voor de ouders en één voor het kind. De ouder(s) begeleiden wij stap voor stap bij het creëren van een prettig en veilig opvoedklimaat. Het kind helpen wij bij de eigen ontwikkeling en leert de beperkingen binnen het gezin beter begrijpen en beheersen.

Met gerichte ondersteuning en stimulering van wederzijds begrip, kan weer een veilige woonsituatie ontstaan waarin kinderen en jongeren zich goed ontwikkelen. Daarmee kan verdere escalatie van de problemen en uithuisplaatsing meestal voorkomen worden.

Intensieve gezinsbegeleiding vindt altijd plaats onder supervisie van één