Ambulante begeleiding jeugd bij praktische problematiek

Thuis ondersteunen we het kind en zijn gezin bij het zo zelfstandig mogelijk leren uitvoeren van dagelijkse handelingen en activiteiten. Met gerichte instructies en heel veel oefenen samen met de begeleider en ouders, ontwikkelt het kind zijn zelfredzaamheid.

Ook krijgen de ouders en rest van het gezin gerichte hulp om de draagkracht van het gezin te vergroten.

  • Gedragsproblemen
  • Sociale vaardigheden
  • Communicatieve vaardigheden
  • Aanbrengen van structuur (tijd, volgorde, focus)
  • Praktische zaken, zoals plannen en organiseren en huiswerk maken