Ambulante begeleiding jeugd bij complexe problematiek

Het kind heeft complexe problematiek waarvan de oorzaak bekend is. Met inzichten en adviezen leren we het kind en de ouders beter omgaan met de problematiek. Onze begeleiding richt zich op het wegnemen of beheersbaar maken van de problemen, zodat het kind zich verder kan ontwikkelen.

Sude Zorg ondersteunt kinderen en ouders thuis bijvoorbeeld bij:

  • Psychische problemen
  • Huiselijke conflicten
  • Gedragsstoornissen
  • Opvoedproblemen

Met onze hulp worden de problemen beheersbaar en kan het gezin weer zelfstandig verder