Ambulante begeleiding volwassenen

Volwassenen en ouderen met een beperkte zelfredzaamheid ondersteunen wij thuis bij het huishouden en andere dagelijkse activiteiten. We geven adviezen, instructies en oefenen veel, zodat zij onze hulp steeds minder nodig hebben. Waar wij bij ondersteunen en hoe wij dat doen, is afhankelijk van de behoefte en problematiek van een cliënt.

Soms is lichte ondersteuning en stimulans voldoende om achteruitgang van de zelfredzaamheid tegen te gaan. Bij ernstige gedragsstoornissen en multiproblematiek is vaak intensieve en methodische ondersteuning nodig, gericht op het ontwikkelen en verbeteren van vaardigheden.

Sude Zorg biedt ambulante begeleiding aan volwassenen met:

  • Een (licht) verstandelijke beperking (LVG/VG)
  • Psychosociale of psychiatrische problematiek
  • Verslavingsproblematiek
  • Een lichamelijke of zintuiglijke beperking of chronische ziekte
  • Beperkingen als gevolg van ouder worden

We nemen geen taken over, maar helpen hen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en leven